Forårshilsen til alle HBKs medlemmer, forældre, trænere, ledere og andre frivilige.

Det er snart maj og påskeliljerne blomstrer, men vigtigst - nu må nogle af os igen spille badminton Fra og med onsdag d.21 april kan alle HBKs medlemmer i aldersgrupperne 0-18 og over 70 spille og træne på de hold, de var på før nedlukningen. Dette får virkning for alle ungdomshold (0-18), motionister og 60+. Det skal bemærkes, at for 0-18 er det ikke tilladt for forældre at opholde sig i hallen, da forsamlingsloftet herved sænkes fra 25 til 10. For 70+ gælder forsamlingsloftet på 10. Vi håber på hel eller næsten hel åbning pr. 6. maj og ser frem til denne dato med spænding. Vi har i HBKs bestyrelse besluttet, at sæsonen 2020/2021 fortsættes, uden ekstra betaling, indtil starten af næste sæson i det omfang restriktionerne tillader. Desuden bevilliger vi, uden beregning, som et lille ekstra plaster på såret, 2 rør fjerbolde til hver double på de hold, der ikke automatisk betaler for bolde. Boldene vil være til rådighed i starten af den nye sæson 21/22. Med sportslig hilsen og på vegne af bestyrelsen Henrik Schiøler (formand)

Udskriv   Email